Ascetism :
doctrină etică sau religioasă care preconizează renunțarea la plăceri, înăbușirea  înclinațiilor simțurilor, restrângerea la minimum a satisfacerii  trebuințelor firești ca o condiție a desăvârșirii morale. În varianta sa religioasă, ascetismul se întemeiază pe  antinomia corp – suflet, pe ideea unei  lumi spirituale transcendente și preconizează mortificarea cărnii ( prin posturi, celibat, veghe etc) în vederea  dezvoltării  principiului spiritual din om și a apropierii de lumea de dincolo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005-2021| Ungureanu M.Daniel| yogaonlinero@yahoo.com