Adevărul :
Categorie filozofică ce desemnează concordanța cunoștințelor cu obiectul cunoașterii, autenticitatea acestora în raport cu realitatea exprimată de ele, în opoziție cu falsul, care exprimă oglindirea denaturată a realității. Prin conținutul său, adevărul este obiectiv, întrucât cunoștințele pe care le cuprinde sunt adecvate obiectului, corespund unei realități existente independent de subiect, de conștiința umană. Desoperirea adevărului nu este pasivă și instantanee, ci constituie un proces dialectic activ, continuu și nelimitat.  De aceea adevărurile au un caracter relativ. Ele au un conținut obiectiv, dar sunt istoricește  limitate, exprimând parțial realitatea. Gradul de relativitate al adevărului depinde de limitele de cunoaștere  ale subiectului cunoscător , ale epocii în care acesta își desfășoară  demersul cognitiv, de condițiile de loc și de timp în care acest demers  se instituie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005-2021| Ungureanu M.Daniel| yogaonlinero@yahoo.com