Abstractizare :

Procedeu prin care cunoașterea trece de la concret la abstract. În cunoaștere există : 1) abstractizare analitică , prezentă în elaborarea conceptelor și generalizărilor empirice ( clase, însușiri, relații ) prin stabilirea unui raport de egalitate sub aspecte determinate între date de observație. Generalizările empirice pleacă de la determinări existente în datele de observație, reținând doar unele dintre acestea ; 2) abstractizare constructivă - ( idealizarea) prin care se trece de la obiecte empirice la obiecte ideale; abstractizarea constructivă se exercită asupra noțiunilor și corelațiilor empirice. Obiectele ideale au determinări noi, inexistente în obiectele empirice, fiind obiecte posibile, caracterizate prin determinări ce nu există în realitate și nu pot fi realizate prin acțiuni  experimentale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005-2021| Ungureanu M.Daniel| yogaonlinero@yahoo.com